Listeleri Karşılaştır

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüktür.

Türkiye’de ilk tapu oluşumunun 21 Mayıs 1847 yılında Mahmut Esat Efendi tarafından “Defterhane-i Amire Kalemi” adı altında ve taşınmaz mallara ait işlemlerin yapılması amacıyla kurulmasının ardından kurum, “Defterhane-i Hakani Emaneti” “Defter Eminliği” ve “Defterhane-i Hakani Nezareti” gibi değişik adlar altında etkinlik gösterdi.
Cumhuriyetin ilanından sonra oluşturulan 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü Teşkilatı’na dahil edilen ilk kurum, 29 Mayıs 1936 tarihinde bugünkü adını alarak, Maliye Bakanlığına bağlı hale getirildi. 1939 yılında denetimi Adalet Bakanlığı’na aktarılan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1951 yılı Ağustos’unda Başbakanlığa bağlandı. 2002 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı haline getirilen kurum, son olarak 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlanmıştır. Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmak gibi görevlerle ilgilenmektedir.

 Birimleri

 • Ana Hizmet Birimleri
 • Tapu Dairesi Başkanlığı
 • Kadastro Dairesi Başkanlığı
 • Harita Dairesi Başkanlığı
 • Arşiv Dairesi Başkanlığı
 • Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı
 • Danışma Denetim Birimleri
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı
 • İç Denetim Birimi Başkanlığı
 • Hukuk Müşavirliği
 • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
 • Yardımcı Birimler
 • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Etkinlikleri

 Kadastro hizmetleri

 •   Tapulu gayrimenkullerin tapularının yenilenmesi,
 • Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanması,
 • Yaşatma, güncel tutma, Yenileme,
 • Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi,
 • Taleplerin karşılanması,
 • Kadastronun kapsamındaki hizmetler

Tapu hizmetleri

 •  Akit Düzenlenmesi
 • Satış
 • Bağış
 • Ölünceye kadar bakma akdi
 • Taksim
 • Trampa
 • İpotek
 • İntikal
 • Kat mülkiyeti
 • Kat irtifakı tesisi
 • Tescil işlemleri
 • Cins tashihi
 • İfraz
 • Tevhit
 • İmar tescilleri
img

ahmet

İlgili Mesajlar

Yabancıların Türkiye’de mülk alımı

Yabancıların Türkiye'de mülk alımı Türkiye uluslararası emlak sektöründe en cazip...

okumaya devam et

Yabancıların Türkiye’de mülk alımı

Yabancıların Türkiye'de mülk alımı Türkiye uluslararası emlak sektöründe en cazip...

okumaya devam et

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında...

okumaya devam et

Tartışmaya Katıl